Profesjonalizm
w praktyce

Firma MED – POŻ powstała na początku 2014 roku z pasji do niesienia pomocy
i bezpieczeństwa publicznego. Dzięki szerokiej ofercie, doświadczeniu
i profesjonalizmowi udaje Nam się wyjść naprzeciw wymaganiom stawianym przez klientów. Nasi instruktorzy to ludzie z międzynarodowymi kwalifikacjami, Ratownicy Medyczni, absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Oficerowie PSP, Specjaliści ds. BHP, medaliści różnej rangi Mistrzostw związanych z bezpieczeństwem, między innymi Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Tworzymy zespół ludzi, których praca przekłada się na wiedzę i doświadczenie.

Andrzej Żaba – twórca MED –POŻ. Strażak, ratownik medyczny, specjalista ds. BHP. Dowódca zmiany, pełni służbę w PSP w stopniu starszego kapitana.
Ukończył studia magisterskie i inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto jest absolwentem studiów inżynierskich na kierunku BHP, oraz posiada dyplom ratownika medycznego. Medalista zawodów związanych
z ratownictwem medycznym i drogowym na szczeblu centralnym.
Do szkoleń podchodzi z pasją, dobrym humorem i zaangażowaniem.

 

 

 

Wyróżnia nas

01
Zespół

Doświadczona kadra, oficerowie PSP, Ratownicy LPR, Ratownicy Medyczni, Lekarze z Zespołów Ratownictwa Medycznego, Psychologowie pracujący min. ze strażakami, Specjaliści ds. BHP, Inżynierowie Pożarnictwa

02
Sukcesy

Nasi współpracownicy to wykładowcy szkół, medaliści Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym i Drogowym. Ludzie z wieloma osiągnięciami w dziedzinach związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem.

03
Umiejętności

Dobór Naszych metod szkolenia jest efektywny. Potwierdzają to Nasi kursanci wygrywając lub zajmując czołowe miejsca na Mistrzostwach w ratownictwie.

04
Pozoracja

Naszą reklamą jest pozoracja, kursy KPP są przygotowane z zaskakującą nieszablonową pozoracją. Pozwala Nam przedstawić życiowo napotkaną sytuację i wypracować zachowania ratownika. Najlepszym dowodem to kurs KPP.

05
Nadzór

Posiadamy doświadczenie w obsłudze wielu firm
i przedsiębiorstw z zakresu BHP i Ppoż.

06
Liczby

Przeszkoliliśmy w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – Kursy KPP, Pierwszej Pomocy. BHP i Ppoż ponad 30 000 tys. osób. W tym Ratowników KPP blisko 6000 tys.

Kwalifikowana pierwsza pomoc – kurs KPP

Celem odbycia kursu KPP jest przygotowanie ratowników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego podczas zdarzeń. Dotyczy to w szczególności osób w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia gdzie udziela się kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich Zespołom Ratownictwa Medycznego.

Nowoczesne i praktyczne spojrzenie na zadania stawiane RATOWNIKOWI pozwala Nam wprowadzić pełną pozorację medyczną. Kurs KPP wpływa na przyswojenie odpowiedniego postępowania oraz zachowania
w warunkach prawdziwego zdarzenia. Trzymamy się powiedzenia „Im więcej potu na ćwiczeniach tym mniej na akcji”. Do pozoracji wykorzystujemy najwyższej klasy dostępne na rynku środki pozoracji. Ważnym elementem jest Nasze doświadczenie i sposób na odzwierciedlenie tego co może spotkać ratownika na akcji.

Co daje kurs KPP

Po ukończeniu kursu KPP uczestnik otrzymuje tytuł PAŃSTWOWY RATOWNIK. Pozwala to na udzielanie
w pełnym zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). To najwyższej klasy kurs w zakresie udzielania pomocy medycznej w formie poza szkolnej. Ratownikiem również może zostać osoba INDYWIDUALNA, która pozytywnie zaliczy egzamin. Tytuł Ratownik daje możliwość min. podjęcia pracy na karetce transportowej.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przydatny i wymagany dla

Ochotnicza Straż Pożarna WOPR Wojsko Polskie Policja Państwowa Straż Pożarna TOPR i GOPR

Pytania KPP Procedury KPP Procedury KPP 1A2ATriageWykaz sprzętuProgram kursu Regulamin Organizacyjny Zaświadczenie o niekaralności

Ochrona przeciwpożarowa

W tym zakresie najważniejsze jest bezpieczeństwo i profilaktyka pożarowa. Przeprowadzamy szkolenia oraz praktyczne ćwiczenia. U Nas nauczysz się w praktyce jak używać gaśnicy na prawdziwy ogień.

Ponadto specjalizujemy się pełnym doradztwem w zakresie ppoż. Przygotujemy dla Ciebie dokumentację zgodą z aktualnymi przepisami oraz będziemy wsparciem merytorycznym przy kontroli.

Zakres usług

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego  Szkolenia z zakresu ochrony ppoż.
i ewakuacji
Audyt bezpieczeństwa pożarowego
i dostosowanie budynków do wymagań ppoż.
Przygotowanie budynku do odbioru przez PSP Ocena zagrożeń wybuchem Legalizacja gaśnic Badanie wydajności i ciśnienia hydrantu, wewnętrznego i zewnętrzego Utylizacja sprzętu ppoż. zbędnego przeterminowanego, uszkodzonego Znaki ppoż. oraz pomoc w ich usytuowaniu Wyposażanie obiektu w sprzęt ppoż. Badanie ciśnieniowe węża hydrantowego

Program kursu

Szkolenie pierwsza pomoc

Szkolenie z pierwszej pomocy zbudowane jest z modułów. Zagadnienia, które obejmuje dotyczą wszystkich sytuacji, które mogą Nam się zdarzyć.

Program szkolenia uzgadniany jest indywidualnie z klientem. MED-POŻ podchodzi do każdego klienta profesjonalnie, dba o to aby wiedza przekazana kursantom dobrze się utrwaliła, co zapewnia połączenie teorii z praktyką. Szkolenia prowadzone są TYLKO przez doświadczonych Ratowników Medycznych. Odbywają się w miejscu wyznaczonym przez klienta lub proponowanym przez naszą firmę.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji 2015. oraz najnowszymi wytycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Po szkoleniu kursanci otrzymają stosowne zaświadczenia, dzięki którym pracodawca będzie mógł wyznaczyć pracownika do udzielania pierwszej pomocy w firmie zgodnie z Kodeksem Pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3.

Dla kogo ?

 • Firm
 • Pracowników placówek oświatowych
 • Uczestników kursu na prawo jazdy
 • Opiekunek środowiskowych
 • Pilotów wycieczek
 • Grup zorganizowanych
 • Pracowników samorządowych
 • Wychowawców
 • Dzieci
  (np. w przedszkolach, szkołach)
 • Przewodników turystycznych
 • Trenerów
 • Nauczycieli
 • Instruktorów
 • Opiekunek dziecięcych
 • Rodziców

Program kursu

Szkolenie BHP, obsługa, nadzór

W obszarze Naszych usług prowadzimy szkolenia BHP oraz kompleksową obsługę i nadzór firm/placówek z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaufało Nam wiele przedsiębiorstw, placówek oświaty, międzynarodowych szkół, jednostek samorządowych. Zgodnie realizujemy powierzone Nam obowiązki związane z kompleksową obsługą BHP. Ponadto przeprowadzamy szkolenia BHP na terenie województw małopolskiego, śląskiego oraz jeśli jest taka potrzeba również innych regionów kraju. Współpracujemy z klientami, jesteśmy podporą przy kontroli, wypadku lub innej sytuacji.

Zakres usług

 • nadzór i doradztwo
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 • dobór środków ochrony indywidualnej
  i odzieży roboczej
 • kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP
 • opracowanie tabel i rejestrów BHP
 • szkolenia wstępne i okresowe
 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej
 • reprezentowanie klienta przed organami Państwowej Inspekcji Pracy i Sanitarnej
 • coroczne raporty kontroli stanu BHP
 • bieżące doradztwo

 

Zapisz się

29 kwietnia
Myślenice KPP Recertyfikacja
Zapisz się
22 kwietnia
Rzeszów, Brzozów KPP Recertyfikacja
Zapisz się
19 kwietnia
Myślenice Kwalifikowana Pierwsza Pomoc
Zapisz się
14 kwietnia
Rzeszów, Brzozów Kwalifikowana Pierwsza Pomoc
Zapisz się
5 maja
Częstochowa Kwalifikowana Pierwsza Pomoc
Zapisz się
13 maja
Częstochowa KPP Recertyfikacja
Zapisz się