Profesjonalizm
w praktyce

Firma MED – POŻ powstała na początku 2014 roku z pasji do niesienia pomocy
i bezpieczeństwa publicznego. Dzięki szerokiej ofercie, doświadczeniu
i profesjonalizmowi udaje Nam się wyjść naprzeciw wymaganiom stawianym przez klientów. Nasi instruktorzy to ludzie z międzynarodowymi kwalifikacjami, Ratownicy Medyczni, absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Oficerowie PSP, Specjaliści ds. BHP, medaliści różnej rangi Mistrzostw związanych z bezpieczeństwem, między innymi Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Tworzymy zespół ludzi, których praca przekłada się na wiedzę i doświadczenie.

Andrzej Żaba – twórca MED –POŻ. Strażak, ratownik medyczny, specjalista ds. BHP. Pełni służbę w PSP w stopniu kapitana. Ukończył studia magisterskie i inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie na kierunku bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto jest absolwentem studiów inżynierskich na kierunku BHP, oraz posiada dyplom ratownika medycznego. Medalista zawodów związanych
z ratownictwem medycznym i drogowym na szczeblu centralnym.
Do szkoleń podchodzi z pasją, dobrym humorem i zaangażowaniem.

 

 

 

Wyróżnia nas

01
Zespół

Doświadczona kadra, oficerowie PSP, Ratownicy Medyczni, Lekarze z Zespołów Ratownictwa Medycznego, Psychologowie pracujący min. ze strażakami, Specjaliści ds. BHP, Inżynierowie Pożarnictwa

02
Sukcesy

Nasi współpracownicy to wykładowcy szkół, medaliści Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym i Drogowym. Ludzie z wieloma osiągnięciami w dziedzinach związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem.

03
Umiejętności

Dobór Naszych metod szkolenia jest efektywny. Potwierdzają to Nasi kursanci wygrywając lub zajmując czołowe miejsca na Mistrzostwach w ratownictwie.

04
Pozoracja

Dysponujemy środkami pozoracji oraz sprzętem najwyższych standardów. Pozwala Nam przedstawić życiowo napotkaną sytuację i wypracować zachowania ratownika.

05
Nadzór

Posiadamy doświadczenie w obsłudze wielu firm
i przedsiębiorstw z zakresu BHP i Ppoż.

06
Liczby

Przeszkoliliśmy w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Pierwszej Pomocy. BHP i Ppoż ponad 17 000 tys. osób.

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Celem odbycia kursu KPP jest przygotowanie ratowników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego podczas zdarzeń. Dotyczy to w szczególności osób w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia gdzie udziela się kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich Zespołom Ratownictwa Medycznego.

Nowoczesne i praktyczne spojrzenie na zadania stawiane RATOWNIKOWI pozwala Nam wprowadzić pełną pozorację medyczną. Co wpływa na przyswojenie odpowiedniego postępowania oraz zachowania
w warunkach prawdziwego zdarzenia. Trzymamy się powiedzenia „Im więcej potu na ćwiczeniach tym mniej na akcji”. Do pozoracji wykorzystujemy najwyższej klasy dostępne na rynku środki pozoracji. Ważnym elementem jest Nasze doświadczenie i sposób na odzwierciedlenie tego co może spotkać ratownika na akcji.

Co daje kurs

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje tytuł PAŃSTWOWY RATOWNIK. Pozwala to na udzielanie
w pełnym zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. To najwyższej klasy kurs w zakresie udzielania pomocy medycznej w formie poza szkolnej. Ratownikiem również może zostać osoba INDYWIDUALNA, która pozytywnie zaliczy egzamin. Tytuł Ratownik daje możliwość min. podjęcia pracy na karetce transportowej.

Przydatny i wymagany dla

Ochotnicza Straż Pożarna WOPR Wojsko Polskie Policja Państwowa Straż Pożarna TOPR i GOPR

Pytania Procedury KPP Program kursu Regulamin Organizacyjny

Ochrona przeciwpożarowa

W tym zakresie najważniejsze jest bezpieczeństwo i profilaktyka pożarowa. Przeprowadzamy szkolenia oraz praktyczne ćwiczenia. U Nas nauczysz się w praktyce jak używać gaśnicy na prawdziwy ogień.

Ponadto specjalizujemy się pełnym doradztwem w zakresie ppoż. Przygotujemy dla Ciebie dokumentację zgodą z aktualnymi przepisami oraz będziemy wsparciem merytorycznym przy kontroli.

Zakres usług

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego  Szkolenia z zakresu ochrony ppoż.
i ewakuacji
Audyt bezpieczeństwa pożarowego
i dostosowanie budynków do wymagań ppoż.
Przygotowanie budynku do odbioru przez PSP Ocena zagrożeń wybuchem Legalizacja gaśnic Badanie wydajności i ciśnienia hydrantu, wewnętrznego i zewnętrzego Utylizacja sprzętu ppoż. zbędnego przeterminowanego, uszkodzonego Znaki ppoż. oraz pomoc w ich usytuowaniu Wyposażanie obiektu w sprzęt ppoż. Badanie ciśnieniowe węża hydrantowego

Program kursu

Pierwsza pomoc

Kurs zbudowany jest z modułów. Zagadnienia, które obejmuje dotyczą wszystkich sytuacji, które mogą Nam się zdarzyć.

Program szkolenia uzgadniany jest indywidualnie z klientem. MED-POŻ podchodzi do każdego klienta profesjonalnie, dba o to aby wiedza przekazana kursantom dobrze się utrwaliła, co zapewnia połączenie teorii z praktyką. Szkolenia prowadzone są TYLKO przez doświadczonych Ratowników Medycznych. Odbywają się w miejscu wyznaczonym przez klienta lub proponowanym przez naszą firmę.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji 2015. oraz najnowszymi wytycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Po szkoleniu kursanci otrzymają stosowne zaświadczenia, dzięki którym pracodawca będzie mógł wyznaczyć pracownika do udzielania pierwszej pomocy w firmie zgodnie z Kodeksem Pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3.

Dla kogo ?

 • Firm
 • Pracowników placówek oświatowych
 • Uczestników kursu na prawo jazdy
 • Opiekunek środowiskowych
 • Pilotów wycieczek
 • Grup zorganizowanych
 • Pracowników samorządowych
 • Wychowawców
 • Dzieci
  (np. w przedszkolach, szkołach)
 • Przewodników turystycznych
 • Trenerów
 • Nauczycieli
 • Instruktorów
 • Opiekunek dziecięcych
 • Rodziców

Program kursu

BHP

W obszarze Naszych usług prowadzimy szkolenia BHP oraz kompleksową obsługę i nadzór firm/placówek z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaufało Nam wiele przedsiębiorstw, placówek oświaty, międzynarodowych szkół, jednostek samorządowych. Zgodnie realizujemy powierzone Nam obowiązki związane z kompleksową obsługą BHP. Ponadto przeprowadzamy szkolenia BHP na terenie województw małopolskiego, śląskiego oraz jeśli jest taka potrzeba również innych regionów kraju. Współpracujemy z klientami, jesteśmy podporą przy kontroli, wypadku lub innej sytuacji.

Zakres usług

 • nadzór i doradztwo
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 • dobór środków ochrony indywidualnej
  i odzieży roboczej
 • kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP
 • opracowanie tabel i rejestrów BHP
 • szkolenia wstępne i okresowe
 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej
 • reprezentowanie klienta przed organami Państwowej Inspekcji Pracy i Sanitarnej
 • coroczne raporty kontroli stanu BHP
 • bieżące doradztwo

 

Zapisz się - formularz

 

• Administratorem Danych Osobowych jest firma MED –POŻ Szkolenia Usługi Andrzej Żaba, Gołaczewy ul. Chełmska 97, 32-340 Wolbrom, wpisana do CEIDG, NIP: 6372094710, REGON: 123042530
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w spr. ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu i/lub przesłania oferty i/lub zakupu usługi, • posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
• dane mogą być udostępniane przez MED- POŻ upoważnionym na podstawie umowy powierzenia danych podmiotom trzecim jedynie w celu realizacji umowy.