MASZ PYTANIA?

+48 503 968 893

biuro@med-poz.pl

PROFESJONALIZM

W PRAKTYCE

Firma MED – POŻ powstała na początku 2014 roku z pasji do niesienia pomocy
i bezpieczeństwa publicznego. Dzięki szerokiej ofercie, doświadczeniu
i profesjonalizmowi udaje Nam się wyjść naprzeciw wymaganiom stawianym przez klientów. Nasi instruktorzy to ludzie z międzynarodowymi kwalifikacjami, Ratownicy Medyczni, absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Oficerowie PSP, Specjaliści ds. BHP, medaliści różnej rangi Mistrzostw związanych z bezpieczeństwem, między innymi Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Tworzymy zespół ludzi, których praca przekłada się na wiedzę i doświadczenie.

Andrzej Żaba – twórca MED –POŻ. Strażak, ratownik medyczny, specjalista ds. BHP. Dowódca zmiany, pełni służbę w PSP w stopniu starszego kapitana.
Ukończył studia magisterskie i inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto jest absolwentem studiów inżynierskich na kierunku BHP, oraz posiada dyplom ratownika medycznego. Medalista zawodów związanych
z ratownictwem medycznym i drogowym na szczeblu centralnym.
Do szkoleń podchodzi z pasją, dobrym humorem i zaangażowaniem.

WYRÓŻNIA NAS

01

ZESPÓŁ

Doświadczona kadra, oficerowie PSP, Ratownicy LPR, Ratownicy Medyczni, Lekarze z Zespołów Ratownictwa Medycznego, Psychologowie pracujący min. ze strażakami, Specjaliści ds. BHP, Inżynierowie Pożarnictwa

02

SUKCESY

Nasi współpracownicy to wykładowcy szkół, medaliści Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym i Drogowym. Ludzie z wieloma osiągnięciami w dziedzinach związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem.

03

UMIEJĘTNOŚCI

Dobór Naszych metod szkolenia jest efektywny. Potwierdzają to Nasi kursanci wygrywając lub zajmując czołowe miejsca na Mistrzostwach w ratownictwie.

04

POZORACJA

Naszą reklamą jest pozoracja, kursy KPP są przygotowane z zaskakującą nieszablonową pozoracją. Pozwala Nam przedstawić życiowo napotkaną sytuację i wypracować zachowania ratownika. Najlepszym dowodem to kurs KPP.

05

NADZÓR

Posiadamy doświadczenie w obsłudze wielu firm
i przedsiębiorstw z zakresu BHP i Ppoż.

06

LICZBY

Przeszkoliliśmy w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – Kursy KPP, Pierwszej Pomocy. BHP i Ppoż ponad 40 000 tys. osób. W tym Ratowników KPP blisko 9000 tys.

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC – KURS KPP

Celem odbycia kursu KPP jest przygotowanie ratowników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego podczas zdarzeń. Dotyczy to w szczególności osób w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia gdzie udziela się kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich Zespołom Ratownictwa Medycznego.

Nowoczesne i praktyczne spojrzenie na zadania stawiane RATOWNIKOWI pozwala Nam wprowadzić pełną pozorację medyczną. Kurs KPP wpływa na przyswojenie odpowiedniego postępowania oraz zachowania
w warunkach prawdziwego zdarzenia. Trzymamy się powiedzenia „Im więcej potu na ćwiczeniach tym mniej na akcji”. Do pozoracji wykorzystujemy najwyższej klasy dostępne na rynku środki pozoracji. Ważnym elementem jest Nasze doświadczenie i sposób na odzwierciedlenie tego co może spotkać ratownika na akcji.

CO DAJE KURS KPP

Po ukończeniu kursu KPP uczestnik otrzymuje tytuł PAŃSTWOWY RATOWNIK. Pozwala to na udzielanie
w pełnym zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). To najwyższej klasy kurs w zakresie udzielania pomocy medycznej w formie poza szkolnej. Ratownikiem również może zostać osoba INDYWIDUALNA, która pozytywnie zaliczy egzamin. Tytuł Ratownik daje możliwość min. podjęcia pracy na karetce transportowej.

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY PRZYDATNY I WYMAGANY DLA

OSP

PSP

WOPR

Wojsko
Polskie

Policja

TOPR
i GOPR

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym zakresie najważniejsze jest bezpieczeństwo i profilaktyka pożarowa. Przeprowadzamy szkolenia oraz praktyczne ćwiczenia. U Nas nauczysz się w praktyce jak używać gaśnicy na prawdziwy ogień.

Ponadto specjalizujemy się pełnym doradztwem w zakresie ppoż. Przygotujemy dla Ciebie dokumentację zgodą z aktualnymi przepisami oraz będziemy wsparciem merytorycznym przy kontroli.

ZAKRES USŁUG

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Szkolenia z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji

Audyt bezpieczeństwa pożarowego i dostosowanie budynków do wymagań ppoż.

Przygotowanie budynku do odbioru przez PSP

Ocena zagrożeń wybuchem

Legalizacja gaśnic

Badanie wydajności i ciśnienia hydrantu, wewnętrznego i zewnętrzego

Utylizacja sprzętu ppoż. zbędnego przeterminowanego, uszkodzonego

Znaki ppoż. oraz pomoc w ich usytuowaniu

Wyposażanie obiektu w sprzęt przeciwpożarowy

Badanie ciśnieniowe węża hydrantowego

SZKOLENIE PIERWSZA POMOC

Szkolenie z pierwszej pomocy zbudowane jest z modułów. Zagadnienia, które obejmuje dotyczą wszystkich sytuacji, które mogą Nam się zdarzyć.

Program szkolenia uzgadniany jest indywidualnie z klientem. MED-POŻ podchodzi do każdego klienta profesjonalnie, dba o to aby wiedza przekazana kursantom dobrze się utrwaliła, co zapewnia połączenie teorii z praktyką. Szkolenia prowadzone są TYLKO przez doświadczonych Ratowników Medycznych. Odbywają się w miejscu wyznaczonym przez klienta lub proponowanym przez naszą firmę.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji 2015. oraz najnowszymi wytycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Po szkoleniu kursanci otrzymają stosowne zaświadczenia, dzięki którym pracodawca będzie mógł wyznaczyć pracownika do udzielania pierwszej pomocy w firmie zgodnie z Kodeksem Pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3.

DLA KOGO?

Firm

Grup zorganizowanych

Trenerów

Pracowników placówek oświatowych

Pracowników samorządowych

Nauczycieli

Uczestników kursu na prawo jazdy

Wychowawców

Instruktorów

Opiekunek środowiskowych

Dzieci (np. w przedszkolach, szkołach)

Rodziców

Pilotów wycieczek

Przewodników turystycznych

SZKOLENIE BHP, OBSŁUGA, NADZÓR

W obszarze Naszych usług prowadzimy szkolenia BHP oraz kompleksową obsługę i nadzór firm/placówek z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaufało Nam wiele przedsiębiorstw, placówek oświaty, międzynarodowych szkół, jednostek samorządowych. Zgodnie realizujemy powierzone Nam obowiązki związane z kompleksową obsługą BHP. Ponadto przeprowadzamy szkolenia BHP na terenie województw małopolskiego, śląskiego oraz jeśli jest taka potrzeba również innych regionów kraju. Współpracujemy z klientami, jesteśmy podporą przy kontroli, wypadku lub innej sytuacji.

ZAKRES USŁUG

nadzór i doradztwo

szkolenia wstępne i okresowe

opracowanie oceny ryzyka zawodowego

sporządzenie dokumentacji powypadkowej

dobór środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej

reprezentowanie klienta przed organami Państwowej Inspekcji Pracy i Sanitarnej

kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP

coroczne raporty kontroli stanu BHP

opracowanie tabel i rejestrów BHP

bieżące doradztwo