MASZ PYTANIA?

+48 503 968 893

biuro@med-poz.pl

Strona główna

[container-fluid xclass=”hfirst”]
[container]
[row]
[column md=”6″ ]

Profesjonalizm
w praktyce

Firma MED – POŻ powstała na początku 2014 roku z pasji do niesienia pomocy
i bezpieczeństwa publicznego. Dzięki szerokiej ofercie, doświadczeniu
i profesjonalizmowi udaje Nam się wyjść naprzeciw wymaganiom stawianym przez klientów. Nasi instruktorzy to ludzie z międzynarodowymi kwalifikacjami, Ratownicy Medyczni, absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Oficerowie PSP, Specjaliści ds. BHP, medaliści różnej rangi Mistrzostw związanych z bezpieczeństwem, między innymi Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Tworzymy zespół ludzi, których praca przekłada się na wiedzę i doświadczenie.

[/column]
[/row]
[/container]
[/container-fluid]

[container-fluid xclass=”hsecond”]
[container]
[row]
[column md=”7″ ]

[/column]
[column md=”5″ ]

Andrzej Żaba – twórca MED –POŻ. Strażak, ratownik medyczny, specjalista ds. BHP. Dowódca zmiany, pełni służbę w PSP w stopniu starszego kapitana.
Ukończył studia magisterskie i inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto jest absolwentem studiów inżynierskich na kierunku BHP, oraz posiada dyplom ratownika medycznego. Medalista zawodów związanych
z ratownictwem medycznym i drogowym na szczeblu centralnym.
Do szkoleń podchodzi z pasją, dobrym humorem i zaangażowaniem.

[/column]
[/row]
[/container]

 

[container]
[row]
[column xs=”10″ xclass=”col-xs-push-1 embed-responsive embed-responsive-16by9″]

[/column]
[/row]

 

 

[/container]
[/container-fluid]

[container-fluid xclass=”hthird o-firmie”]
[container]
[row][column md=”6″ ]

Wyróżnia nas

[/column][/row]

[row][column sm=”4″ ]

01
Zespół

Doświadczona kadra, oficerowie PSP, Ratownicy LPR, Ratownicy Medyczni, Lekarze z Zespołów Ratownictwa Medycznego, Psychologowie pracujący min. ze strażakami, Specjaliści ds. BHP, Inżynierowie Pożarnictwa

[/column][column sm=”4″ ]

02
Sukcesy

Nasi współpracownicy to wykładowcy szkół, medaliści Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym i Drogowym. Ludzie z wieloma osiągnięciami w dziedzinach związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem.

[/column][column sm=”4″ ]

03
Umiejętności

Dobór Naszych metod szkolenia jest efektywny. Potwierdzają to Nasi kursanci wygrywając lub zajmując czołowe miejsca na Mistrzostwach w ratownictwie.

[/column][column sm=”12″ ][/column][column sm=”4″ ]

04
Pozoracja

Naszą reklamą jest pozoracja, kursy KPP są przygotowane z zaskakującą nieszablonową pozoracją. Pozwala Nam przedstawić życiowo napotkaną sytuację i wypracować zachowania ratownika. Najlepszym dowodem to kurs KPP.

[/column][column sm=”4″ ]

05
Nadzór

Posiadamy doświadczenie w obsłudze wielu firm
i przedsiębiorstw z zakresu BHP i Ppoż.

[/column][column sm=”4″ ]

06
Liczby

Przeszkoliliśmy w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – Kursy KPP, Pierwszej Pomocy. BHP i Ppoż ponad 40 000 tys. osób. W tym Ratowników KPP blisko 9000 tys.

[/column]

[/row]
[/container]
[/container-fluid][container-fluid xclass=”hfourth kpp”]
[container]
[row]
[column md=”7″]

Kwalifikowana pierwsza pomoc – kurs KPP

Celem odbycia kursu KPP jest przygotowanie ratowników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego podczas zdarzeń. Dotyczy to w szczególności osób w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia gdzie udziela się kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich Zespołom Ratownictwa Medycznego.

Nowoczesne i praktyczne spojrzenie na zadania stawiane RATOWNIKOWI pozwala Nam wprowadzić pełną pozorację medyczną. Kurs KPP wpływa na przyswojenie odpowiedniego postępowania oraz zachowania
w warunkach prawdziwego zdarzenia. Trzymamy się powiedzenia „Im więcej potu na ćwiczeniach tym mniej na akcji”. Do pozoracji wykorzystujemy najwyższej klasy dostępne na rynku środki pozoracji. Ważnym elementem jest Nasze doświadczenie i sposób na odzwierciedlenie tego co może spotkać ratownika na akcji.

Co daje kurs KPP

Po ukończeniu kursu KPP uczestnik otrzymuje tytuł PAŃSTWOWY RATOWNIK. Pozwala to na udzielanie
w pełnym zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). To najwyższej klasy kurs w zakresie udzielania pomocy medycznej w formie poza szkolnej. Ratownikiem również może zostać osoba INDYWIDUALNA, która pozytywnie zaliczy egzamin. Tytuł Ratownik daje możliwość min. podjęcia pracy na karetce transportowej.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przydatny i wymagany dla

[responsive xclass=”col-sm-2 col-xs-12″] Ochotnicza Straż Pożarna [/responsive]
[responsive xclass=”col-sm-2 col-xs-12″] WOPR [/responsive]
[responsive xclass=”col-sm-2 col-xs-12″] Wojsko Polskie [/responsive]
[responsive xclass=”col-sm-2 col-xs-12″] Policja [/responsive]
[responsive xclass=”col-sm-2 col-xs-12″] Państwowa Straż Pożarna [/responsive]
[responsive xclass=”col-sm-2 col-xs-12″] TOPR i GOPR[/responsive]
[responsive xclass=”clearfix”][/responsive]


Pytania KPP Procedury KPP Procedury KPP 1A2ATriageWykaz sprzętuProgram kursu Regulamin Organizacyjny Zaświadczenie o niekaralności

[/column]
[/row]
[/container]
[/container-fluid][container-fluid xclass=”hfifth opp”]
[container]
[row]
[column md=”5″][/column][column md=”7″]

Ochrona przeciwpożarowa

W tym zakresie najważniejsze jest bezpieczeństwo i profilaktyka pożarowa. Przeprowadzamy szkolenia oraz praktyczne ćwiczenia. U Nas nauczysz się w praktyce jak używać gaśnicy na prawdziwy ogień.

Ponadto specjalizujemy się pełnym doradztwem w zakresie ppoż. Przygotujemy dla Ciebie dokumentację zgodą z aktualnymi przepisami oraz będziemy wsparciem merytorycznym przy kontroli.

Zakres usług

[responsive xclass=”col-xs-6″]Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego[/responsive]
[responsive xclass=”col-xs-6″] Szkolenia z zakresu ochrony ppoż.
i ewakuacji[/responsive]
[responsive xclass=”col-xs-6″] Audyt bezpieczeństwa pożarowego
i dostosowanie budynków do wymagań ppoż.[/responsive]
[responsive xclass=”col-xs-6″] Przygotowanie budynku do odbioru przez PSP[/responsive]
[responsive xclass=”col-xs-6″] Ocena zagrożeń wybuchem[/responsive]
[responsive xclass=”col-xs-6″] Legalizacja gaśnic[/responsive]
[responsive xclass=”col-xs-6″] Badanie wydajności i ciśnienia hydrantu, wewnętrznego i zewnętrzego[/responsive]
[responsive xclass=”col-xs-6″] Utylizacja sprzętu ppoż. zbędnego przeterminowanego, uszkodzonego[/responsive]
[responsive xclass=”col-xs-6″] Znaki ppoż. oraz pomoc w ich usytuowaniu[/responsive]
[responsive xclass=”col-xs-6″] Wyposażanie obiektu w sprzęt ppoż.[/responsive]
[responsive xclass=”col-xs-6″] Badanie ciśnieniowe węża hydrantowego[/responsive]
[responsive xclass=”clearfix”][/responsive]


Program kursu

[/column]
[/row]
[/container]
[/container-fluid][container-fluid xclass=”hsixth pp”]
[container]
[row]
[column md=”7″]

Szkolenie pierwsza pomoc

Szkolenie z pierwszej pomocy zbudowane jest z modułów. Zagadnienia, które obejmuje dotyczą wszystkich sytuacji, które mogą Nam się zdarzyć.

Program szkolenia uzgadniany jest indywidualnie z klientem. MED-POŻ podchodzi do każdego klienta profesjonalnie, dba o to aby wiedza przekazana kursantom dobrze się utrwaliła, co zapewnia połączenie teorii z praktyką. Szkolenia prowadzone są TYLKO przez doświadczonych Ratowników Medycznych. Odbywają się w miejscu wyznaczonym przez klienta lub proponowanym przez naszą firmę.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji 2015. oraz najnowszymi wytycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Po szkoleniu kursanci otrzymają stosowne zaświadczenia, dzięki którym pracodawca będzie mógł wyznaczyć pracownika do udzielania pierwszej pomocy w firmie zgodnie z Kodeksem Pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3.

Dla kogo ?

 • Firm
 • Pracowników placówek oświatowych
 • Uczestników kursu na prawo jazdy
 • Opiekunek środowiskowych
 • Pilotów wycieczek
 • Grup zorganizowanych
 • Pracowników samorządowych
 • Wychowawców
 • Dzieci
  (np. w przedszkolach, szkołach)
 • Przewodników turystycznych
 • Trenerów
 • Nauczycieli
 • Instruktorów
 • Opiekunek dziecięcych
 • Rodziców

Program kursu

[/column]
[/row]
[/container]
[/container-fluid][container-fluid xclass=”hseventh bhp”]
[container]
[row]
[column md=”5″][/column][column md=”7″]

Szkolenie BHP, obsługa, nadzór

W obszarze Naszych usług prowadzimy szkolenia BHP oraz kompleksową obsługę i nadzór firm/placówek z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaufało Nam wiele przedsiębiorstw, placówek oświaty, międzynarodowych szkół, jednostek samorządowych. Zgodnie realizujemy powierzone Nam obowiązki związane z kompleksową obsługą BHP. Ponadto przeprowadzamy szkolenia BHP na terenie województw małopolskiego, śląskiego oraz jeśli jest taka potrzeba również innych regionów kraju. Współpracujemy z klientami, jesteśmy podporą przy kontroli, wypadku lub innej sytuacji.

Zakres usług

 • nadzór i doradztwo
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 • dobór środków ochrony indywidualnej
  i odzieży roboczej
 • kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP
 • opracowanie tabel i rejestrów BHP
 • szkolenia wstępne i okresowe
 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej
 • reprezentowanie klienta przed organami Państwowej Inspekcji Pracy i Sanitarnej
 • coroczne raporty kontroli stanu BHP
 • bieżące doradztwo

 

[/column]
[/row]
[/container]
[/container-fluid]